Veelgestelde vragen

 

Wie kan deelnemen aan de Innoversity Challenge?

De Innoversity Challenge is er voor de volledige UGent-gemeenschap. We mikken in de eerste plaats op bachelor- en masterstudenten, doctoraatsstudenten, postdocs en assistenten, maar ook professoren en andere personeelsleden kunnen deelnemen. Iedereen met een UGent-emailadres kan deelnemen door een idee in te dienen of feedback te geven op andere ideeën. Je hoeft zeker geen IT’er of onderzoeker in de onderwijskunde te zijn!

top

 

Waarom zou ik deelnemen aan de Innoversity Challenge?

De Innoversity Challenge biedt je een unieke kans om het onderwijs aan de UGent te verbeteren en het leven van studenten en lesgevers makkelijker te maken. Het was nooit eenvoudiger om met een goed idee de aandacht te trekken van de rector en het universiteitsbestuur.
We zorgen voor een stimulerende omgeving om je ideeën te verrijken: je krijgt feedback van je collega-studenten en -onderzoekers, en moderatoren helpen je je idee te verbeteren. Als jouw idee geselecteerd wordt, krijg je professionele training en coaching in idee-ontwikkeling en presenteren.
En er is de mogelijkheid dat jouw idee werkelijkheid wordt: vanaf volgend academiejaar, zal de universiteit – samen met de winnaars – experimenteren met de invoering van de drie tot vijf beste ideeën.
Last but not least: voor de bedenkers van de beste ideeën is een aanbevelingsbrief van de rector weggelegd, net als zichtbaarheid in media binnen en buiten de UGent, en een cadeaubon. Waar wacht je nog op?

top

 

Waarom organiseert de UGent de Innoversity Challenge?

De Innoversity Challenge is een innovatietraject dat de hele UGent-gemeenschap toelaat ideeën over onderwijsinnovatie in te dienen en te laten rijpen tot concrete voorstellen. Het bestuur gelooft dat het raadplegen van haar achterban kan helpen haar strategie rond onderwijsinnovatie verder te ontwikkelen. Het ultieme doel van de rector is de verzamelde creativiteit aan de UGent te gebruiken om de toekomst van de UGent vorm te geven.

top

 

Wat is het tijdskader voor de Innoversity Challenge?

Van dinsdag 27 oktober t.e.m. dinsdag 17 november kan je op het ideeënplatform ideeën indienen, feedback geven en aanpassingen doen aan je eigen ideeën. We raden je aan je ideeën zo vroeg mogelijk in te dienen (zie ook “Wanneer moet ik mijn idee indienen?”). De jury zal daarna 20 ideeën selecteren die doorgaan in de Challenge. Die personen zullen worden verwittigd tegen 30 november, en gevraagd worden een team samen te stellen van twee à drie personen (inclusief de persoon die het idee indiende) om het idee verder uit te werken. Deze teams volgen op maandag 14 of dinsdag 15 december een eendaagse training en coaching. Op het einde van de dag ‘pitchen’ ze hun idee voor de jury. Tien ideeën gaan verder in de Challenge. Die teams worden eventueel verder uitgebreid tot drie à vier personen om samen een tweedaagse training te volgen op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari 2016. Op donderdag 3 maart 2016 vindt de grote finale plaats: de teams pitchen hun ideeën opnieuw voor de jury, die er de drie tot vijf beste uit kiest. Maar daar eindigt het niet. De winnende ideeën zullen door de UGent verder worden verkend, ontwikkeld en geïmplementeerd in pilootprojecten. Deze fase start in april-mei 2016 en loopt door volgend academiejaar (zie ook “Zal ik verplicht worden aan mijn idee te werken als het geselecteerd wordt?” Kort antwoord: neen).

top

 

Wanneer moet ik mijn idee indienen?

Je kan ideeën indienen van dinsdag 27 oktober t.e.m. dinsdag 17 november. Om maximale feedback te krijgen van de UGent-gemeenschap raden we je echter aan je idee zo vroeg mogelijk in te dienen. Zo kan je inspiratie opdoen om je idee verder aan te passen. Bovendien heeft je idee op die manier meer kans om te worden opgemerkt en likes te halen. Als je je idee minder dan vier dagen voor de deadline indient, is het mogelijk dat je geen feedback meer krijgt.

top

 

Kan ik deelnemen zonder dat ik een idee heb?

Zeker! Je feedback kan erg nuttig zijn voor andere deelnemers, dus aarzel niet om te laten weten wat je van hun ideeën denkt. Zie je een idee dat je erg aanspreekt en waarvan je denkt dat je eraan zou kunnen bijdragen? Solliciteer dan met de volunteer button naar een plaatsje in het team rond dat idee.

top

 

Hoeveel tijd zal het me kosten om deel te nemen?

Om te beginnen is dat enkel de tijd die nodig is om je idee te documenteren en in te dienen op het ideeënplatform. Tot en met 17 oktober kan je je idee eventueel nog aanpassen. Is jouw idee bij de 20 geselecteerde ideeën, dan wordt je verwacht deel te nemen aan een eendaagse training en coaching op 14 of 15 december. Schop je het tot bij de laatste 10 geselecteerde teams, dan volgt een tweedaagse traing en coaching op 12 en 13 februari. Deze tien teams worden ten slotte uitgenodigd hun idee een laatste keer te ‘pitchen’ voor de jury op donderdagvoormiddag 3 maart, gevolgd door een lunch met de jury.

top

 

Welke taal moet ik gebruiken?

Je hebt misschien opgemerkt dat veel van de communicatie over de Innoversity Challenge zowel in het Nederlands als het Engels gebeurt. Dat is een bewuste keuze met de bedoeling geen anderstalige studenten en onderzoekers uit te sluiten. Aan de andere kant willen we niet te veel drempels opwerpen voor zij die zich er (nog) niet helemaal comfortabel bij voelen om in het Engels te communiceren. Daarom kan je zelf kiezen in welke taal je een idee indient en/of interageert op het ideeënplatform. De trainingen en coachingsessies zullen in het Nederlands doorgaan indien mogelijk, in het Engels indien nodig (als er anderstalige deelnemers zijn). De pitches voor de jury doe je in de taal van je keuze.

top

 

Waar vind ik inspiratie?

Overal! Kijk uit naar problemen waar je collega-studenten of -lesgevers mee worstelen, kleine of grotere zaken m.b.t. (de organisatie van) ons onderwijs die je ergeren. Denk aan wat nu al goed is, en probeer het te verbeteren of op een andere manier toe te passen. Surf op het web, kijk naar TED(x)-filmpjes over onderwijs, … Of duik in de lectuur rond brainstorming, idee-ontwikkeling, enzovoort. We posten tips en inspirerende voorbeelden op de facebook en twitter account van de universiteit en op deze website.

top

 

Kan ik enkel alleen deelnemen aan de Innoversity Challenge?

Een idee indienen kan in je eentje, maar eens je geselecteerd wordt om verder te gaan, is het nodig een team te vormen. Het platform kan je daarbij helpen, gezien bezoekers zich kandidaat kunnen stellen voor een plaatsje in je team, maar jij beslist wie erbij kan. Behoort je idee tot de 20 laatste, dan moet je team twee à drie personen tellen (inclusief jijzelf). Bij de tien laatste ideeën verwachten we teams van drie à vier personen. We moedigen je aan om gemengde groepen te vormen, met personen uit verschillende opleidingen/vakgebieden en met verschillende rollen binnen de universitaire gemeenschap (vb. een masterstudenten, een PhD student en een professor). Je hoeft niet te wachten tot anderen zich kandidaat stellen, ga gerust zelf op zoek naar geschikte teamgenoten.

top

 

Wat als ik samen met anderen een idee bedenk?

Geen probleem! Een van jullie moet het idee indienen, maar je kan de namen van je teamgenoten vermelden in de ideebeschrijving. De persoon die het idee indient wordt contactpersoon. Houd er wel rekening mee dat de eendaagse training en coaching per team slechts twee tot drie deelnemers toelaat, en de tweedaagse drie tot vier. Hoewel je dus met grotere groepen kan indienen en aan een idee werken, zal het niet mogelijk zijn met de hele groep de training en coaching te volgen.

top

 

Als ik meerdere ideeën heb, mag ik ze dan allemaal indien?

Je mag zoveel ideeën indienen als je wil. Zorg er wel voor dat je voor elk idee een apart formulier gebruikt.

top

 

Ben ik verplicht om aan mijn idee verder te werken indien het geselecteerd wordt?

Eens je een idee indient, gaan we ervan uit dat je bereid bent je te engageren in de volgende stappen van het proces (eendaagse training en coaching, tweedaagse training en coaching, finale pitch). Als dat niet het geval is, laat dit dan onmiddellijk bij het indienen al weten. Als je op 3 maart als een van de winnaars uit de bus komt, zal de verdere uitwerking met jou besproken worden, maar er is geen enkele verplichting om hier verder aan mee te werken.

top

 

Wat als ik een van de trainingen of de finale niet kan bijwonen?

Voor de eendaagse training en coaching krijg je een van volgende datums toegewezen: maandag 14 december of dinsdag 15 december.
Als geen van beide datums passen, zal de jury een ander team kiezen.
Ook voor de tweedaagse training en coaching is aanwezigheid noodzakelijk, net als voor de grote finale op donderdagvoormiddag 3 maart van 8u30 tot 13u30 (mocht je geselecteerd zijn).

top

 

Hoe worden de winnende ideeën geselecteerd?

Een jury bestaande uit de rector, het bestuur en andere experts in onderwijsinnovatie zal beslissen welke ideeën doorgaan. Hierbij zal ook worden gekeken naar de activiteit die het idee genereert op het ideeënplatform, maar dat zal zeker niet de doorslaggevende factor zijn. De jury zal haar beslissing baseren op:

  1. Het al dan niet ‘in scope’ zijn van het idee (gaat het over onderwijs, gaat het over digitalisering, past het binnen de UGent?).
  2. De bijdrage van het idee tot het oplossen van een probleem
  3. Het innovatief karakter van de oplossing

top

 

Moet ik me dagelijks aanmelden op het platform?

Om maximaal baat te hebben bij het proces is het nodig actief deel te nemen op het ideeënplatform. Dat betekent niet dat je de hele tijd online moet zijn. We moedigen je aan ongeveer dagelijks in te loggen om te zien of er vragen of feedback zijn gekomen bij je idee (en indien nodig te antwoorden of je idee aan te passen). Dit zou niet te veel tijd in beslag mogen nemen, maar is belangrijk om je idee overtuigender te maken.

top

 

Is het ideeënplatform afgeschermd in functie van informatieveiligheid?

Ja. We werken met een externe partner voor de creatie en hosting van het ideeënplatform. Enerzijds om het makkelijker te maken om in te loggen van buiten de universiteit, anderzijds voor gegarandeerde veiligheid. Het platform is niet toegankelijk voor personen buiten de UGent-gemeenschap (i.e. personen zonder UGent-account).

top

 

Hoe wordt intellectuele eigendom geregeld?

Door je idee te posten op deze website, geef je aan de Universiteit Gent de toestemming om de mogelijke (commerciële of andere) exploitatie ervan te onderzoeken. Indien de Universiteit Gent je idee selecteert, draag je alle intellectuele eigendomsrechten op de geselecteerde idee over aan Universiteit Gent. Conform haar geldende reglementering inzake wetenschappelijk onderzoek (het Algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement van de Associatie Universiteit Gent, het AOSR), zal de Universiteit Gent je in voorkomend geval beschouwen als wetenschappelijk onderzoeker en zal zij jou betrekken bij de bescherming en exploitatie van de idee. De Universiteit Gent heeft het onbeperkte recht om alle ingediende ideeën geheel of gedeeltelijk te publiceren via eender welk medium.

top

 

Is mijn idee beschermd tegen plagiaat?

Neen. We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen over intellectuele eigendom. Eens je een idee indient op het platform, ga je ermee akkoord dat het publiek wordt gemaakt voor de andere deelnemers en de UGent-gemeenschap.

top

 

Zijn er regels wat betreft plagiaat?

We nemen aan dat alle ingediende ideeën origineel zijn en dat deelnemers geen ideeën overnamen van andere personen. Wees echter niet bang je te laten inspireren door bestaande ideeën! Zorg er wel voor dat je idee voldoende verschillend is van je inspiratiebron (vb. door de manier waarop het wordt toegepast, door de doelgroep, etc.). Als je een idee hebt dat erg lijkt op een idee dat al werd ingediend, kan je proberen samen te werken met de indiener van dat idee. We behouden het recht om bij de selecties ideeën uit te sluiten die verdacht worden van plagiaat.

top

 

Gelden er bepaalde regels op het platform?

Ja, je vindt die terug op het platform.

top

 
Nog vragen? Contacteer ons…

 

Premium WordPress Themes