‘Engagement moet beloond worden’

Een diploma toont niet volledig wie je bent, vindt werkstudent Arne Coutteau. ‘Studenten volgen bijvoorbeeld seminaries, geven bijles en zitten in verenigingen.’ Hij wil zulke inspanningen beloond zien met zogenaamde open badges. ‘Je kan ze gemakkelijk aan je cv linken en met anderen delen.’

image

V.l.n.r.: Arne Coutteau, Jana Asselman, Astrid Decloet, Anke Dedeene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie voor zijn idee haalde Arne Coutteau (faculteit Wetenschappen) uit zijn werk bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid. De open badges werden daar begin dit jaar ingevoerd. Samen met zijn teamleden van de Innoversity Challenge – Jana Asselman, Astrid Decloet en Anke Dedeene – wil hij ze nu ook aan de UGent introduceren.

Wat zijn open badges precies?

‘Een badge is een digitale weergave van een vaardigheid die je verworven hebt. Belangrijk is niet alleen waarom zo’n badge uitgereikt wordt, maar ook wie ze uitreikt: onze badges zouden een duidelijke, valideerbare UGent-stempel krijgen. Zo zien werkgevers meteen wat ze waard zijn. De open badges kan je gemakkelijk linken aan je cv, en je kan ze met iedereen delen via sociale media – daarom zijn ze ‘open’. In feite zijn ze een uitbreiding van de certificaten die veel proffen nu al uitreiken. Het voordeel van ons idee is dat studenten die certificaten op een overzichtelijk platform kunnen beheren. We willen daarvoor bebadges.be gebruiken, het platform waarmee Selor momenteel werkt.’

Jullie idee lijkt compatibel met andere ideeën van de Innoversity Challenge, bijvoorbeeld het bijlesplatform. Hebben jullie al met anderen overlegd?

‘Zeker. We hebben intussen contact met het team van Sarah De Prins, dat het bijlesplatform wil oprichten. Iemand die veel bijles geeft, zou een badge kunnen krijgen. Maar onze open badges kunnen ook andere ideeën van de Innoversity Challenge sterker maken, bijvoorbeeld het gamification-idee van Jeroen Neckebroeck en de consultancy voor studenten. We geven studenten de juiste motivatie om aan zo’n project deel te nemen. En zelfs voor onze eigen deelname aan de Innoversity Challenge zouden we in principe badges kunnen uitreiken, aan onszelf dan.’ (lacht)

Wat is het grootste struikelblok voor jullie idee?

‘We moeten opletten dat er geen inflatie van badges komt: hoe meer badges er uitgereikt worden, hoe minder ze waard zijn. We zullen dus overleggen met de UGent om te bepalen waar de grens ligt.’

‘Een ander aandachtspunt is dat we niet in het vaarwater mogen komen van het UGent-diploma. Als we in naam van de UGent bepaalde mensen kwalificeren, dan ligt dat zeker gevoelig. Een voorbeeld: iemand krijgt een badge voor een groepswerk, maar is voor het vak toch gebuisd. Om zulke problemen te vermijden, willen we in de eerste fase niet zozeer de score op bepaalde vakken in badges omzetten, maar vooral engagement. Bijles geven en deelnemen aan seminaries zijn daar mooie voorbeelden van.’

Hoe zie je de toekomst van de open badges aan de UGent?

‘We hopen natuurlijk dat ze snel ingevoerd worden, en dat de UGent bekend zal staan vanwege haar kwalitatieve open badges. Ik geloof dat ons idee wel kans maakt, omdat de badges een boost geven aan de motivatie van studenten om hun opleiding op een nuttige manier in te vullen.’

Tot slot: hebben jullie stress voor de eindronde van de Innoversity Challenge?

‘We kijken er enorm naar uit. Er ligt nog veel werk voor de boeg, maar we zijn er intensief mee bezig.’

 

 

Premium WordPress Themes