‘Campus Kortrijk ademt innovatie’

Cursussen zijn vaak te abstract, vindt doctorandus Bram Vervisch. Samen met zijn teamleden van de Innoversity Challenge wil hij daar iets aan doen. ‘Met aantrekkelijke 3D-animaties heeft de leerstof meer impact.’

3D_IC

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zelfs als docenten goede wil tonen, hebben ze vaak niet de juiste grafische kennis om hun leerstof aantrekkelijk voor te stellen’, zegt Bram Vervisch (Ingenieurswetenschappen en Architectuur, campus Kortrijk). Samen met zijn collega’s Simon Houwen en Stijn Derammelaere heeft hij een oplossing bedacht.

Wat is jullie idee?

‘We willen een systeem opzetten waarbij een docent een beroep kan doen op professionals om aantrekkelijke 3D-visualisaties van het lesmateriaal te maken. Een voorbeeld: een professor statistiek wil een bepaald principe visueel voorstellen. Hij of zij stapt dan naar onze graficus en legt zo goed mogelijk uit waarover het gaat. Die maakt dan een figuur voor de prof. Maar ook studenten kunnen hieraan meewerken. Daarom willen we een universiteitsbreed keuzevak oprichten, waar studenten kunnen leren om effectief te communiceren met beelden. Als eindopdracht zouden de studenten dan een moeilijk te begrijpen principe uit een van hun vakken moeten omzetten in een verduidelijkend beeld.’

Je sprak daarnet over een graficus. Wat is zijn of haar rol precies?

‘Die persoon zou voltijds ons project moeten coördineren. Hij of zij zou 3D-figuren maken, en een tweetal dagen per week het keuzevak geven. Die persoon zou dus ook de figuren van de studenten beoordelen.’

Is dat niet bijzonder veel werk voor één persoon?

‘We beginnen kleinschalig. Als ons project zou uitbreiden, dan zouden we inderdaad iemand extra kunnen gebruiken. Eerst was ons idee om een werkgroep binnen de universiteit op te richten, maar dat idee hebben we intussen herzien. De jury van de Innoversity Challenge zei namelijk dat het niet de bedoeling is om een apart grafisch departement op te richten aan de UGent.’

Is jullie idee voor alle richtingen haalbaar? Wetteksten in 3D-figuren omzetten lijkt niet bepaald eenvoudig.

‘We hebben toevallig contact met een professor criminologie. Hij zei dat het interessant zou zijn om de Belgische staatsstructuur met een bewegende animatie voor te stellen. Het is net bij zulke abstracte thema’s dat ons idee het meest nodig is. Met goede animaties heeft de leerstof meer impact.’

Wat is het grootste struikelblok voor jullie idee?

‘Het financiële luik. We vragen iemand die voltijds aan ons project werkt, en dat kost uiteraard veel geld. Daarnaast moeten we ook alle faculteiten en liefst ook professoren overtuigen van de meerwaarde.’

Hoe zien jullie de toekomst van het idee?

‘In eerste instantie proberen we een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij docenten: gebruik sneller eens een visualisatie. We hopen ook een voorbeeld te zijn voor andere universiteiten, en willen we het merk UGent versterken. De visualisaties zouden in een huisstijl gemaakt worden, waardoor iedereen herkent vanwaar ze komen. Ze kunnen dan onder meer verspreid worden via YouTube, Flickr en Vimeo.’

Je studeert zelf aan campus Kortrijk. Is de Innoversity Challenge een kans om de campus op de kaart te zetten?

‘Zeker. Het doet me plezier dat procentueel gezien de meeste voorstellen vanuit onze campus kwamen. Dat toont nog maar eens hoe belangrijk wij innovatie vinden in Kortrijk: campus Kortrijk ademt innovatie. Ook voor de naamsbekendheid is het goed, want onze campus is bij velen absoluut niet bekend. Als we op SID-in beurzen staan, zijn velen verbaasd: ah, zit de UGent ook in Kortrijk, is dat de Kulak niet?’ (lacht)

Tot slot: welk ander idee vind je het sterkst?

‘De open webslides van het team van Ruben Verborgh. Als dat idee het niet haalt, dan weet ik het ook niet. Het is een zeer interessant project, dat eventueel met het onze zou kunnen samengaan.’

Premium WordPress Themes