Aan de slag met ideeën

Hoe haal je uit 544 ideeën twintig ideeën om verder uit te werken? En wat doe je met de andere, ook waardevolle, ideeën? De jury stond de afgelopen twee weken voor een moeilijke taak. Jurylid prof. Rik Van de Walle: “Ik vind dat er zeer veel goede ideeën werden ingediend, veel meer dan er kunnen worden opgenomen in een shortlist.”

Alle faculteiten dienden ideeën in, net als de centrale administratie. De meeste ideeën kwamen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de faculteit Economie en Bedrijfskunde, en de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Gezien het verband met respectievelijk digitalisering, ondernemen en onderwijs is dat niet onverwacht.

Studenten dienden verhoudingsgewijs (en ook in absolute cijfers) de meeste ideeën in, maar ook professoren, assistenten en andere onderzoekers deden een duit in het zakje, net als het administratief en technisch personeel.

Opmerkelijk is de score van de UGent’ers op Campus Kortrijk: verhoudingsgewijs dienden zij dubbel zoveel ideeën in als hun Gentse collega’s!

Uiteindelijk koos de jury ervoor om de interessantste ideeën in een vijftal thema’s te clusteren:

  • Crowd: hoe kan je gebruik maken van de input van studenten om tot relevant studiemateriaal te komen, en hoe laat je hen zelf oplossingen creëren?
  • Democracy: hoe breng je professoren en studenten dichter bij elkaar?
  • Marketplace: hoe installeer je een systeem waarin verschillende partijen gemakkelijk competenties, skills, topics kunnen uitwisselen?
  • Audiovisual: hoe kunnen we ervoor zorgen dat doceren/leren op een goede manier ondersteund wordt door audiovisuele componenten?
  • Dual learning: hoe brengen we de samenleving en de universiteit dichter bij elkaar?

Binnen die thema’s werden vaak meerdere gelijkaardige ideeën ingediend. Projectleidster prof. Isabel Verniers: “In plaats van te proberen om binnen een thema het beste idee te kiezen, hebben we soms enkele gelijklopende ideeën binnen een thema geselecteerd. Ervaring leert ons dat het nuttig is om die ideeën even te laten groeien vanuit hun eigen invalshoek. Later kunnen we dan verder selecteren en bepalen of ideeën zo convergent zijn dat we ze kunnen samenvoegen tot één idee en één team.”

Een greep uit de geselecteerde ideeën: competenties bijeenbrengen over disciplines heen; co-design van cursussen; toetsen van leerstof ontwikkeld door studenten; de universiteit nauwer verbinden met het middelbaar onderwijs; de universiteit en het bedrijfsleven beter verbinden; multidisciplinair leren bevorderen door interfacultaire studieplaatsen; lesmateriaal op verschillende manieren interactiever maken;  thesisimpact vergroten…

De indieners van de geselecteerde ideeën werden intussen uitgenodigd voor de concept coaching days op 14 en 15 december. Daar zullen ze hun concept verder uitwerken en verfijnen. ’s Avonds pitchen ze hun idee live voor de jury, die tien teams zal selecteren die doorstromen naar een tweedaagse coaching in februari.

Wie een idee ingediend heeft dat niet geselecteerd is, heeft dat zeker niet voor niets gedaan. Isabel Verniers: “Sommige ideeën zijn suggesties voor verbeteringen aan bestaande producten, diensten of concepten, en kunnen heel nuttig zijn als feedback voor de beleidsmakers, professoren en de bredere UGent-community. Andere ideeën vallen buiten de scope van de oproep omdat ze minder met digitalisering te maken hebben, maar ook daar zitten heel creatieve dingen tussen. Al die ideeën zullen zoveel mogelijk ter inspiratie worden doorgegeven aan de relevante partijen binnen de UGent. Op die manier willen we de ideeën zoveel mogelijk impact laten hebben.”

Share:


Related posts

Premium WordPress Themes